Uređenje krajobraza

Hortus Dei

Šišanje i oblikovanje živica

Uređenje grmova

Uređenje staza i ograda

Bojanje drveta, betona i metala

Manji građevinski radovi

Opće uređenje vrtova

Sakupljanje lišća

Gnojidba

Krčenje zapuštenih površina

Uništavanje korova

Fitozaštita


Kontakt